Фирма  ЛЮВИК07 EООД е създадена през юли 2017 г. в гр. Пловдив с основен предмет на дейност проектиране, изграждане и монтаж на ВиК системи, противопожарни водопроводи и инсталации, магистрални и технологични водопроводи. The website offers uk top quality replica breitling watches for both men and women.
 

Още със създаването си фирмата поема изграждането на ВиК  инсталациите в жилищни комплекси от затворен тип, в самостоятелни жилищни кооперации и семейни къщи, хотели, складови бази и промишлени обекти на територията на град Пловдив, а впоследствие в Пловдивска област и цялата страна.

 

За изпълнение на поетите договори фирмата разполага с необходимите квалифицирани специалисти с дългогодишен стаж по специалността – инженерно-технически персонал и ВиК монтажници.

Buy hot-selling top quality cartier replica watches from online store. Fast shipping. Money back guaranty.

Фирмата разполага със собствена тежка, средна и лека механизация, необходима за изпълнение на обектите.

 

Фирмата разполага с необходимия ресурс за изпълнение на значими по обем и сложност обекти на територията на цялата страна. Swiss high quality copy watches at affordable prices have everything that one expects to find.

 

Фирма ЛЮВИК07 EООД е вписана в централния професионален регистър към Камарата на строителите в България с Удостоверение № IV - TV-010285, Протокол 1355/04.06.2020г и притежава Удостоверение за обекти от 4-та група, от трета до пета категория и Удостоверение № I- TV-022027, Протокол 1355/04.06.2020г с Удостоверение за обекти от 1-ва група, от трета до пета категория 

Where can you buy Swiss movement patek philippe replica watches? Swiss fake online store can be a good choice.