Warning: mysql_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:100612 Library:30310 in /home/luvik/public_html/admin/classes/adodb/drivers/adodb-mysql.inc.php on line 355

 

Основната дейност на ЛЮВИК07 EООД е проектиране и изпълнение на:

 

 - вътрешни и външни водопроводни и канализа-ционни мрежи и съоръжения;
 - противопожарни водопроводи и инсталации;
 - магистрални и технологични водопроводи;
Place an order for UK cheap replica rolex watches online is convenient and guaranteed.
You can buy best 2024 panerai fake watches UK here with low price and high quality.
 
Фирма ЛЮВИК07 EООД  има възможност за проектиране и изпълнение на тръбопроводи от всички видове и размери тръби, като разполага с достатъчно кадри и цялото необходимо за това оборудване, включително и със земекопна техника. Wish you find your replica watches uk paypal online sale.
 
 
ЛЮВИК07 EООД предлага също и:

1.   Изпълнение на обекти за вътрешни ВиК мрежи и съоръжения - прокарване на вертикални щрангове и хоризонтални разводки, цялостно зареждане със санитарно оборудване на бани, басейни;
 
2. Проектира и изгражда автоматични пожа-рогасителни инсталации, спринклерни инста-лации, противопожарни помпни станции;
For more detailed information about best quality audemars piguet replica UK, you can browse this website.

3.   Проектиране и изпълнение на обекти от пуб-личната инфраструктура; Изграждане на пре-чиствателни станции;
 
4.   Реконструкция на съществуващи ВиК инстала-ции;

5.   Монтаж на помпи и хидрофори;

6. Монтаж на вакуумно отводняване;Cheap and quality, top quality copy watches with best movements are suited for men and women.

 

7.  Други услуги в сферата на „Водоснабдяване и канализация”:

 

8. Изготвяне на проект  по част „Водоснабдяване и Канализация” във всички проектни фази

 

9.Консултантски услуги в сферата на ВиК проектиране и строителство

 

10. Изработване на чертежи на AutoCAD по задание

 

11. Изготвяне на количествени сметки (КС) по част „ВиК” по предоставени проекти на хартиен носител или в електронен вариант DWG файл (за предпочитане)  или PDF

 

12.Изготвяне на количествено-стойностни сметки (КСС) по част „ВиК” по предоставени количествени сметки или проекти

Do not miss the 1:1 UK perfect breitling replica watches. Place an order online and fast shipping.
Shop around. The best Swiss richard mille fake with high quality are here. Read more details if you want.

13. Изготвяне на анализи на единични цени

 

14. Изготвяне на актове и протоколи по Наредба № 3